Hoogstpersoonlijk onderwijs. Dat is wat wij bieden. Op het Hendrik Pierson College (het HPC) loodsen we leerlingen richting een mooie toekomst.

Een toekomst waarin uw kind met beide benen in de samenleving staat, op een plek waar hij of zij zich goed voelt.

Overzichtelijk, vertrouwd en persoonlijk

Het HPC bestaat uit een brede onderbouw met de leerroutes vwo, vmbo bbl en De Overstap K-M/M-H gevolgd door de bovenbouw voor de afdelingen vwo, havo, mavo, vmbo kbl en vmbo bbl.

Doeltreffend eigentijds onderwijs

De leerling, uw kind, staat bij ons centraal. Die moet te allen tijde zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Dat is in onze ogen de basis van doeltreffend en eigentijds onderwijs. Wij willen geen ‘wij-zij cultuur’. De school, de leerlingen en u als ouder: we trekken samen op. Mede om deze reden maken we de leerling mede-eigenaar van zijn of haar eigen leerproces en medeverantwoordelijk voor wat er op school gebeurt. Dat is belangrijk, want zo worden leerlingen sterker en kunnen zij zich straks beter handhaven in onze maatschappij.

De Overstap

Wij zijn trots op De Overstap, ons unieke onderwijsconcept waar we in schooljaar 2019-2020 mee begonnen zijn. Omdat de ervaringen en reacties zo positief zijn, werken wij vanaf schooljaar 2021-2022 met een vernieuwde onderbouw, waar De Overstap een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Onze nieuwe brede onderbouw bestaat vanaf 2021-2022 uit de volgende leerroutes:

Leerlingen volgen binnen De Overstap vakken op het niveau dat bij hen past. Ook kunnen leerlingen extra vakken volgen, of binnen een bepaald vak extra verdieping kiezen. Zo hebben leerlingen op verschillende manieren invloed op hun eigen leren. Leerlingen worden zich bewust van wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar hun uitdagingen liggen. Dit levert inzicht, zelfvertrouwen en weloverwogen keuzes op. Kortom: hoogstpersoonlijk onderwijs, op een eigen(tijdse) manier!

Meer dan school alleen

Wij zijn niet alleen een school, wij zijn een community. We leven, leren en ontwikkelen samen. Er is meer dan alleen maar leren voor je diploma. Daarom organiseert het HPC regelmatig excursies en doen veel leerlingen ieder jaar enthousiast mee aan de musical, het open podium of speciale sportactiviteiten. Daarnaast is er ook veel aandacht voor sociale integratie en burgerschap. Leerlingen lopen bijvoorbeeld maatschappelijke stages. Hierdoor kunnen zij ervaren hoe waardevol en nuttig het is om betrokken te zijn bij anderen en de maatschappij.