Het HPC wil graag weten wat er leeft onder leerlingen. Jouw mening telt!

Zit je graag dichtbij het vuur en wil je alert kunnen reageren op suggesties, op- en aanmerkingen en problemen van andere leerlingen? Dan is onze klankbordgroep misschien iets voor jou.

Doel

In onze klankbordgroep zitten leerlingen uit alle afdelingen. Het doel: leerlingen een bijdrage laten leveren aan een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van ons onderwijs. Via de mentorgroepen kan alles wat leerlingen kwijt willen of graag zien veranderen, worden doorgegeven aan de leden van de klankbordgroep.

Proces

De klankbordgroep komt minimaal eens per zes weken bij elkaar onder leiding van de teamco├Ârdinatoren. De teamco├Ârdinatoren zijn vervolgens verantwoordelijk voor de maatregelen die naar aanleiding van de ingebrachte onderwerpen genomen worden. Er vindt hierover ook weer terugkoppeling plaats naar de leerlingen op school.

Interesse?

Laat het ons weten via je mentor.