Woensdag 8 februari 13.30-15.30 uur – profiellessen groep 8

Tijdens deze middag wordt er ingezoomd op de verschillende profielen (Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Technologie Breed, VWO plus).

Je kunt je t.z.t. aanmelden via administratie@hpcnet.nl