Op het HPC zijn we ervan overtuigd dat uw kind zich beter ontwikkelt als het meer grip heeft op zijn of haar eigen leren.

Daarom kunnen leerlingen bij ons kiezen uit drie profielen waarmee ze ook nog eens hun talenten ontwikkelen. Ze volgen dan speciale lessen die binnen dat profiel vallen.

Sport en Bewegen

Is uw kind sportief en is het geïnteresseerd in beweging en gezondheid? Met dit profiel volgt het extra bewegingsonderwijs en maakt het kennis met atletiek, verschillende balspelen, vechtkunst, turnen, fitness en nog veel meer. Ook doet uw zoon of dochter mee aan speciale sportclinics. Behalve dat deze profiel-leerlingen veel aan sport doen, ontwikkelen ze ook speciale vaardigheden: leidinggeven, organiseren en samenwerken.

Kunst en Cultuur

Houdt uw kind van muziek, toneel, dans, zang en tekenen? Met dit profiel ontwikkelen we zijn of haar creativiteit en leert hij of zij van alles over kunst & cultuur. Uw zoon of dochter doet bijna vanzelfsprekend mee aan de schoolmusical, voor of achter de schermen. Leerlingen met dit profiel bezoeken theatervoorstellingen, musea en krijgen ludieke inspirerende workshops zoals graffiti, hip-hop en grimeren.

Technologie Breed

Technologie heeft de toekomst! Behalve dat met dit profiel het technisch inzicht van uw kind aangesproken wordt, bouwt hij of zij letterlijk complexe constructies en leert hij of zij in groepsverband problemen op te lossen. Daarvoor gebruiken leerlingen zowel oude als nieuwe technologie: hamers, zagen en beitels, maar ook ICT, de 3D-printer of een lasercutter. Uiteraard hoort een bezoek aan NEMO ook bij dit profiel.

Extra profiel voor vwo-leerlingen: Vwo-plus

Gaat leren uw kind makkelijk af? Is het slim en nieuwsgierig? Dan kan het waarschijnlijk de uitdaging aan van het profiel Vwo-plus. Uw zoon of dochter krijgt als extra vakken Latijn, Grieks, science en wetenschapsoriëntatie. We verdiepen en verbreden. Bij die vakken horen ook interessante excursies, bijvoorbeeld naar Xanten en Trier. Daarnaast organiseren we speciale projecten waarbij je moet onderzoeken, analyseren en verbanden moet leggen. Een voorbeeld van zo’n project is CSI, Crime Scene Investigation.

Gymnasiumdiploma

Kiest uw kind voor Latijn en/of Grieks als extra vak? Dan tillen we zijn of haar taalontwikkeling naar een hoger niveau en komt uw kind veel te weten over de klassieke cultuur en oudheid. Met als kers op de taart een reis naar Rome in vwo 5! In de eerste t/m de derde klas zijn Latijn en Grieks verplicht, in de bovenbouw is Latijn een keuzevak. Slaagt uw zoon of dochter met Latijn in het pakket, dan krijgt hij of zij een gymnasiumdiploma.