De HPC leerlingenraad komt op voor de belangen van alle leerlingen die op het HPC naar school gaan.

De Leerlingenraad streeft ernaar te bestaan uit leerlingen van verschillende klassen en niveaus. Zo is de raad een goede afspiegeling van de school.

Wat doet de Leerlingenraad?

Soms hebben leerlingen klachten. Deze komen bij de Leerlingenraad terecht. De raad bespreekt deze met de schoolleiding, het personeel en de ouders om zo tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Daarnaast kaart de raad zelf dingen aan en organiseert zij leuke activiteiten op school. Tot slot heeft de raad regelmatig contact met leerlingenraden van andere scholen.

Wat is het doel van de Leerlingenraad?

Het doel van de Leerlingenraad op het HPC is het streven naar een zo goed mogelijke sfeer op school. Dit gebeurt in samenwerking met de directie, het personeel, de ouders en de medeleerlingen op school. Een paar voorbeelden van hoe deze sfeer bereikt wordt:

  • Het bevorderen en organiseren van buitenschoolse activiteiten
  • Het realiseren van een ‘pestvrije school’, d.m.v. naleving van het pestprotocol
  • Het uiterlijk en de staat van het schoolgebouw verbeteren

Taken van de Leerlingenraad

  • Contacten onderhouden met leerlingen om informatie uit te wisselen.
  • Leerlingen op de hoogte houden van alle zaken waar de Leerlingenraad zich mee bezighoudt of gaat houden.
  • Contacten onderhouden met andere geledingen op school om informatie uit te wisselen, te overleggen en eventueel samen activiteiten te organiseren.
  • Verbeteringen aanbrengen in bestaande of lopende zaken, en het opzetten van nieuwe projecten.

Haak jij aan?

Heb jij goede ideeën, ben je proactief en ben je een teamplayer? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen die deel willen nemen aan de Leerlingenraad. Lijkt het je wat? Neem dan contact met ons op, of doe een briefje in het postvakje van de Leerlingenraad.

Goed om te weten…

Ook zonder deelname aan de Leerlingenraad kun je jouw ideeën doorgeven aan ons zodat wij in actie kunnen komen. Dit kan ook via hetzelfde postvakje.

Groetjes,
De Leerlingenraad!