Vanaf vmbo leerjaar 3 volgen leerlingen het programma Dienstverlening & Producten (D&P).

Met behulp van dit programma kunnen leerlingen zich breder oriënteren en bereiden wij hen optimaal voor op het mbo (ROC).

Richtingsgevoel en zelfvertrouwen

Leerlingen volgen vakken uit verschillende profielen, waarbij er uiteenlopende raakvlakken en vaardigheden worden gecombineerd. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een module doen uit de sector techniek, uit de sector sport én uit de sector dienstverlening. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten. Dit geeft meer richtingsgevoel en meer zelfvertrouwen.

Praktijkgerichte lessen

Het is belangrijk dat we uw kind de laatste twee jaar goed voorbereiden op zijn of haar vervolgopleiding. Uw kind krijgt de meeste lessen in lokalen die passen bij de nieuwe manier van werken. Deze bestaan uit meerdere kleinere werkruimtes, die precies lijken op die van de potentiële beroepen. In die ‘kleine bedrijfjes’ voeren de leerlingen opdrachten uit die sterk lijken op het échte werk. Natuurlijk krijgen leerlingen ook ‘gewoon’ les in Nederlands, Engels en maatschappijleer.