Het HPC werkt, net als alle andere scholen in het voortgezet onderwijs, met PTA’s. Deze afkorting staat voor: Programma van Toetsing en Afsluiting.

In het PTA staat onder andere per vak in welke periode een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

PTB/onderbouw

In het PTB (Programma voor Toetsing en Beoordeling) wordt per vak aangegeven welke onderwerpen en lesstof er op het programma staan en hoe er getoetst wordt. Dit geeft de leerlingen inzicht in de opbouw en berekening van hun cijfers. De informatie in het PTB vormt een belangrijke leidraad voor het verloop van het schooljaar. Er kunnen echter geen definitieve rechten aan ontleend worden. In de praktijk is het mogelijk dat een vakgroep of een docent, in overleg met de schoolleiding, afwijkt van het voorgenomen programma.