Wij zijn een Opleidingsschool. Samen met andere ambitieuze onderwijsinstellingen tillen we hiermee het onderwijs in onze regio naar een hoger plan. Iets om trots op te zijn!

De scholengroep waar HPC Zetten onderdeel van uitmaakt Scholengroep LingeRijn, heeft samen met het Arentheem College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten Academie een aanvraag ingediend voor aspirant-opleidingsschool. Deze subsidie is toegekend en daarmee is aspirant-opleidingsschool genaamd Alium een feit. Binnen Alium leren toekomstige docenten van ervaren docenten en omgekeerd.

Mooi en kansrijk traject

De verschillende onderwijsinstellingen werkten al geruime tijd samen, maar nu wordt deze samenwerking verder uitgediept in een opleidingsschool. “We zijn erg blij met de toekenning van de subsidie. We staan hiermee aan het begin van een mooi en kansrijk traject, waarvan zowel de leerlingen/studenten als de scholen gaan profiteren,” 

Nieuwe generatie docenten

In een opleidingsschool werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van een nieuwe generatie docenten. Deze samenwerking biedt vele voordelen. Doordat bijvoorbeeld docenten in opleiding een aantal dagen in de week op de school aanwezig zijn, krijgen zij een goed beeld van het vak. Ze leren van ervaren docenten en ontdekken wat ze in de praktijk kunnen met de theorie die ze krijgen tijdens hun opleiding. Omgekeerd leren ervaren docenten van studenten, omdat zij nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen brengen. De belangrijkste winst is de positieve uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs.

Ontwikkelplan

“We zijn bijzonder trots op deze mooie samenwerking. Door sterk onderwijs, gegeven door gepassioneerde, enthousiaste en kundige professionals, willen we allen het beste uit leerlingen halen! De komende tijd gaan we de structuur rondom onze opleidingsschool verder inrichten en verder invulling geven aan het ontwikkelplan. We hebben er zin in!”