Onze uitgangspunten vormen de basis van onze visie en missie. Deze geven richting en betekenis aan wat wij dagelijks doen.

Onze uitganspunten

Het HPC is een veilige school met een goede sfeer, waar onze leerlingen zich als persoon ontwikkelen, hun kennis vermeerderen en verantwoordelijkheid leren nemen. We leiden leerlingen op tot verantwoordelijke mensen met innerlijke stevigheid, oog voor hun medemensen en gevoel voor rechtvaardigheid. Ons onderwijs motiveert en daagt de leerlingen uit om te leren. Het biedt ze de kans
om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te ontplooien. Er is ruimte voor kennis en vaardigheden, creativiteit en talent.

Visie

“Wij zien de leerling als een uniek persoon die al veel weet en die leert als totale mens. Dus met hoofd, hart en handen. Wij creëren een positief en veilig leerklimaat, waarin de leerling zich optimaal en tot een zelfstandig mens kan ontwikkelen.”

Missie

Onze uitgangspunten komen samen in het woord ‘SAMEN’:

  • Samenwerking
  • Aandacht
  • Mogelijkheden
  • Eigentijds
  • Nieuwsgierig

Op basis van deze eigenschappen leiden wij leerlingen op tot verantwoordelijke mensen met innerlijke stevigheid, oog voor hun medemensen en gevoel voor rechtvaardigheid.