Op het HPC heb je in de onderbouw een coach en in de bovenbouw een mentor. Beide staan altijd voor jou klaar.

De coaches en mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor jou, jouw ouders/verzorgers en voor de andere docenten die jou lesgeven.

Onderbouw

In de onderbouw krijg je begeleiding van je coach. De coach helpt jou om je eigen leerplan op te stellen en te volgen. Je voert wekelijks coachgesprekken. De coach weet wat er speelt bij jou en kan zo samen met jou goed afstemmen wat jij nodig hebt. Hij/zij overlegt met andere docenten, de teamleider en je ouders.

Bovenbouw

In de bovenbouw krijg je een mentor. Mentoren zijn docenten die een vaste groep leerlingen begeleiden. Eigenlijk dus vergelijkbaar met een coach. Het verschil is alleen dat je na de onderbouw waarschijnlijk minder gecoacht dient te worden op het gebied van planning, begeleiding in je leerstof etc. Dit kan je dan waarschijnlijk heel goed zelf!

Altijd een oplossing

Soms liggen dingen ingewikkelder. Je vindt het dan misschien lastig om deze issues met je coach of mentor te bespreken, omdat je hem/haar veel ziet. Blijf er niet mee rondlopen! Er is altijd een oplossing. Je kunt in zo’n geval het beste terecht bij een vertrouwenspersoon.