Vmbo op het HPC: leren door te doen!

Op het vmbo leer je met je hoofd én met je handen. Je ontwikkelt vaardigheden waar je later veel aan hebt.

Onderbouw

Ga je naar het vmbo bbl, dan zit je de eerste twee jaar in dezelfde klas. Dat geeft rust en structuur. Bovendien krijg je les van een kleine groep docenten in verschillende vakken. Dat is wel zo prettig en overzichtelijk.

Talentprofielen

We bieden jou zoveel mogelijk uitdaging en verdieping. Je kiest daarom één van de volgende drie talentprofielen:

  • Sport en Bewegen
  • Kunst en Cultuur
  • Technologie Breed

Op deze pagina lees je de beschrijvingen van deze profielen.

Bovenbouw 

Als je overgaat van klas 2 naar klas 3, krijg je veel praktijkvakken. We stellen hierbij het (brede) talentprofiel Dienstverlening & Producten centraal. Binnen dit profiel heb je naast de verplichte vakken voldoende ruimte om eigen keuzes te maken. In overleg met je docent stel je steeds vast wat je gaat doen. Je kiest bijvoorbeeld eerst voor de bouw- en techniekafdeling, daarna ga je je verdiepen in de zorg. Je mag ook activiteiten doen die met sport en bewegen te maken hebben.

Praktijkgericht

Het is belangrijk dat we jou de laatste twee jaar goed voorbereiden op jouw vervolgopleiding. Je krijgt de meeste lessen in lokalen die passen bij de nieuwe manier van werken. Deze bestaan uit allemaal kleinere werkruimtes, die precies lijken op die van jouw latere beroep. In die ‘kleine bedrijfjes’ voer je opdrachten uit die heel erg lijken op het échte werk. Natuurlijk krijg je ook lessen als Nederlands, Engels en maatschappijleer. Daarnaast leren we je allerlei vaardigheden aan die jou later goed van pas komen.