Op het vwo krijg je voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, zodat je daarna kunt doorstromen naar de universiteit.

Volg jij vwo op het HPC? Dan zorgen we dat jij al je talenten benut en dat we jouw onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.

Projectmatig leren

Naast de lessen in bijvoorbeeld Engels, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde en economie, besteden we veel aandacht aan cultuur. We gaan er regelmatig op uit met elkaar, zelfs naar Engeland. Ook ervaar je hoe het is om projectmatig te leren. Samen met klasgenoten los je problemen op en voer je opdrachten uit.

Talentprofielen

We bieden jou zoveel mogelijk uitdaging en verdieping. Je kiest daarom één van de volgende vier talentprofielen:

  • Sport en Bewegen
  • Kunst en Cultuur
  • Technologie Breed
  • Vwo-Plus

Op deze pagina lees je de beschrijvingen van de eerste drie profielen. Een uitgebreide toelichting op het vierde talentprofiel staat hieronder.

Vwo-Plus

Vind jij het leuk om te leren? Ben je slim en nieuwsgierig? Dan kun jij misschien wel de uitdaging aan van het talentprofiel Vwo-plus. Je krijgt als extra vakken Latijn, Grieks, science en wetenschapsoriëntatie. We verdiepen en verbreden. Bij die vakken horen ook interessante excursies, bijvoorbeeld naar Xanten en Trier. Daarnaast organiseren we speciale projecten waarbij je moet onderzoeken, analyseren en verbanden moet leggen. Een voorbeeld van zo’n project is CSI, Crime Scene Investigation.

Techniek heeft de toekomst

Ben je gek op techniek en denk je erover om daar straks verder in te studeren? Dan geven wij je nu al een voorsprong. De vakken science (profiel Vwo-plus) en technologie (havo/vwo profiel Technologie Breed) zorgen voor een goede aansluiting op technische opleidingen. We dagen je uit om technologische vraagstukken kritisch te bekijken en creatief op te lossen.

Gymnasiumdiploma

Kies je voor Latijn en/of Grieks als extra vak? Dan tillen we jouw taalontwikkeling naar een hoger niveau en kom je veel te weten over de klassieke cultuur en oudheid. Met als kers op de taart een reis naar Rome in vwo 5! In de eerste t/m de derde klas zijn Latijn en Grieks verplicht, in de bovenbouw is Latijn een keuzevak. Slaag je voor je examens met Latijn in je pakket, dan krijg je een gymnasiumdiploma.