Krijg jij te maken met grensoverschrijdend gedrag? Laat dit niet gebeuren en deel dit met één van onze vertrouwenspersonen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag? Eigenlijk is dat ál het gedrag dat over jouw grenzen gaat.

Voorbeelden van wat écht niet kan

Seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Op het HPC willen we hier niets van weten. Het kan jou enorm kwetsen en onzeker maken als jou zoiets overkomen. Blijf er niet mee rondlopen. We zijn er voor je.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

De vertrouwenspersoon gaat samen met jou bespreken of er een klacht ingediend moet worden en ondersteunt jou in het zoeken naar een oplossing. Ook bekijkt de vertrouwenspersoon (uiteraard in overleg met jou) welke begeleiding jij misschien nodig hebt om deze negatieve ervaring te kunnen verwerken.

Heb je wel eens te maken met:

Opmerkingen
die je niet wilt?
Aanrakingen
die je niet wilt?
Dubbelzinnigheden
die je niet wilt?
Schuine moppen
die je niet wilt?
Uitnodigingen
die je niet wilt?
Aandacht
die je niet wilt?

Dat noemen we seksuele intimidatie. Dit is zeer ongewenst en moet stoppen.

Nog even wat meer uitleg

Seksuele intimidatie is ongewenste aandacht met een seksueel tintje in de vorm van zogenaamde ‘grappen’, opmerkingen, aanrakingen en gedragingen, die voor jou onprettig voelen. Zelfs als de ander het niet zo bedoelt, heb jij het recht om dit niet te willen. Hoezeer we het ook proberen te voorkomen, dit ongewenste gedrag komt overal voor, dus ook bij ons op school.

Vertel het ons, we helpen jou

Je staat er niet alleen voor. Help niet alleen jezelf, ook anderen. Want als degene die dit doet gewoon door kan gaan, zijn er straks meer slachtoffers. Je kunt in gesprek gaan met mevrouw Yvonne Casteleijn of de heer Jeroen Engels. Alles wat je met hen bespreekt blijft vertrouwelijk. Samen met één van hen kom je tot een oplossing. Dat beloven we.

Extern vertrouwenspersoon

In eerste instantie kunnen leerlingen vertrouwelijke zaken bespreken met hun mentor of de interne vertrouwenspersonen van de school. Indien er zich een situatie voordoet waarbij een leerling liever met een extern vertrouwenspersoon spreekt, dan is dit mogelijk. Voor Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is Ellen te Winkel hiervoor benoemd. Het kan gaan over bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of ander grensoverschrijdend of kwetsend gedrag, fraude of diefstal.
Mw. Ellen te Winkel: ellen@tewinkelentewinkel.nl