Het HPC is een CultuurProfielSchool. Een predicaat om trots op te zijn en een naam om hoog te houden.

Wij hebben deze benoeming gekregen omdat er op het HPC op  hoog niveau kunst- en cultuuronderwijs wordt gegeven. Bovendien besteden we in algemene zin veel aandacht aan kunst en cultuur.

Profiel Kunst en Cultuur

Bij extra interesse zijn er voldoende mogelijkheden voor leerlingen om zich op dit vlak verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via het profiel Kunst en Cultuur. Bij ons kunst- en cultuuronderwijs ligt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van creativiteit.

Vorming

Verdieping in kunst en cultuur en haar geschiedenis vinden wij belangrijk voor de vorming van de leerling als mens. De leerling ontwikkelt zich binnen het gehele kunstspectrum: van podiumkunst tot beeldende kunst, van tweedimensionaal tot driedimensionaal, van lichaam tot geest en van cognitie tot emotie.

Creativiteit en verbeeldingskracht

Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te maken. Kunst en cultuur stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht en dat is nodig om nieuwsgierigheid op te wekken. Het vormt de basis voor zelfvertrouwen, flexibiliteit in denken, succesvol leren en samenwerking. Creativiteit draagt er mede toe bij dat leerlingen een betekenisvolle plek in een innovatieve samenleving weten te verwerven. Op het HPC organiseren we vele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur om de creativiteit nog eens extra aan te wakkeren.

Ons schoolprofiel is ook de te vinden op www.cultuurprofielscholen.nl/voortgezet-onderwijs/schoolportretten/hendrik-pierson-college/.

Klik op onderstaand logo om naar de algemene website van Cultuurprofielscholen te gaan.