‘De Overstap’ naar een vernieuwde onderbouw

Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken wij met een vernieuwde onderbouw waarbij alle leerlingen in de onderbouw een unieke, persoonlijke leerroute volgen. Elk vak bieden we op jouw leerniveau aan. Je kunt ook extra vakken volgen. Je leert op verschillende manieren, krijgt een persoonlijke coach en je hebt invloed op je eigen leren. Zo word jij je meer bewust van wat je wilt en kun je aan het einde van het tweede leerjaar een keuze maken die volledig bij jou past. Kortom: bouwen aan je eigen onderwijs, op een eigentijdse manier!

Een stukje historie

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn wij begonnen met het lesgeven volgens het onderwijsconcept ‘De Overstap’. In 2017 hebben wij dit onderwijsconcept samen met de Dr. Lammerts van Buerenschool (basisschool in Zetten) vorm gegeven, waarna meerdere basisscholen zich hierbij hebben aangesloten.

Het uitgangspunt van De Overstap is dat leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs niet direct voor een niveau kiezen. Zowel het onderwijs als de begeleiding van de kinderen zet zich in één lijn voort. Wetenschappelijk onderzoek leert dat kinderen bij de overstap van de Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs vaak nog niet in staat zijn om de juiste niveaukeuze te maken. Hun ontwikkeling kan per leergebied nog heel verschillend zijn.

Binnen De Overstap HPC ontdekt de leerling zijn eigen mogelijkheden en welke opleiding daar het beste bij past. Bij de start op het HPC zijn de onderdelen van het (CITO) advies en de beoordeling van de docent groep 8 het uitgangspunt voor de doorlopende leerlijn. Praktisch kan dit betekenen dat de leerling voor het ene vak op vmbo kbl- en voor een ander vak op havoniveau werkt. Onder begeleiding van coaches leert de leerling zijn/haar eigen doelen te formuleren, krijgt hij/zij feedback op eigen leerprestaties en het leerproces en leert hij/zij eigen doelen te realiseren.

Motiverend én inspirerend

In de vernieuwde onderbouw zitten leerlingen met verschillende leerniveaus, van vmbo bbl t/m vwo. In de groep volg je je eigen gepersonaliseerde leerroute. Iedere schooldag is er met de klas een gezamenlijke dagstart. Dit doen we omdat het leerzaam en leuk is om bijzonderheden en ervaringen met elkaar te delen en uit te wisselen. Dit werkt motiverend én inspirerend. Daarna ga je op je eigen leerniveau aan de slag. Dat kan per vak verschillen.

Je werkt op een laptop. Daarop vind je al ons lesmateriaal in verschillende leerniveaus. Iedereen krijgt voor elk vak dezelfde basisinstructie. Als dat nodig is, krijg je meer uitleg of juist extra uitdaging. Heb je daarnaast interesse in andere onderwerpen of vakken? Dan kijken we samen hoe we dit gaan regelen.

Zelf de touwtjes in handen

Wekelijks heb je een coachgesprek. Je bepaalt dan samen met je coach aan welke leerdoelen je gaat werken. Daarbij kijk je ook terug: heb ik mijn vorige leerdoelen behaald of heb ik daar nog extra uitleg of oefening voor nodig? Je einddoel is steeds leidend voor jouw onderwijs. Stapje voor stapje neem je zelf de touwtjes in handen omdat je zicht krijgt op wat je kunt, leuk vindt en waar je naartoe wilt. Aan het einde van het onderbouwtraject kun jij zelf een weloverwogen passende keuze maken voor de bovenbouw.

Leren op verschillende manieren

Je werkt aan allerlei verschillende opdrachten. Je gaat aan de slag als onderzoeker, uitvinder of ontwerper. Je maakt onderzoeksplannen, voert ze uit en doet verslag. Je leert ook buiten de school. Op deze manier leer je samen te werken, kritisch en creatief te denken, te discussiëren, zelf oplossingen te zoeken en initiatief te nemen. Deze vaardigheden komen je later goed van pas. Door op verschillende manieren te leren zie je bovendien hoe jij het beste leert.

Meer weten?

Meld je dan aan voor onze (online) informatieavond, of neem contact op met mw. W. (Wijmien) Klaassen: (0488) 451 544 / w.klaassen@hpcnet.nl : teamleider van de onderbouw.