Betaling van de verschillende bijdragen voor school vindt plaats via het digitale betalingssysteem Schoolloket. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over Schoolloket. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via ouderbijdragehpczetten@sgomb.nl.

Alles wat u als ouders/verzorgers over HPC Zetten wilt weten kunt u teruglezen in onze schoolgids. In hoofdstuk 7, Financiën (pagina 33 t/m 37) kunt u alles terugvinden over de financiële zaken zoals, de ouderbijdrage,  Sociaal Fonds, Gelrepas, betalingen, verzekering, schade en aansprakelijkheid.

1. Ik wil graag gebruik maken van het Sociaal Fonds, wat moet ik doen?

Wanneer u in aanmerking komt voor het Sociaal Fonds moet u nog steeds inloggen in Schoolloket. In Schoolloket kiest u de artikelen(activiteiten) waarvan u wilt dat uw zoon/dochter daar aan deelneemt. Als betaalwijze kiest u ‘op rekening’. Op het moment dat de aanvraag voor het Sociaal Fonds is goedgekeurd, zal de tegemoetkoming via het Sociaal Fonds in mindering worden gebracht op het uitstaande saldo. Het uitstaande saldo kunt u vervolgens ook via iDEAL voldoen.

Klik hier om te kijken of u in aanmerking komt van het Sociaal Fonds en hoe u dit kunt aanvragen.

2. Ik maak gebruik van de Gelre-pas, wat moet ik doen?

Mocht uw kind in het bezit zijn van een GelrePas, aan te vragen bij de gemeente, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie of foto. U kunt deze mailen naar m.houterman@sgomb.nl of sturen naar Bestuursbureau, t.a.v. mw. M. Houterman, postbus 19, 6680 AA Bemmel. De school ontvangt een vergoeding van de gemeente. Voor het resterende saldo zal u op de hoogte worden gebracht via een e-mail. Dit kunt u dan ook middels iDEAL voldoen.

3. Als ik inlog, krijg ik te zien dat de link verlopen is, en nu?

Ga naar https://hpczetten.school-loket.nl en druk op ‘wachtwoord vergeten’. Vul vervolgens uw e-mailadres in. Binnen 15 minuten ontvangt u een e-mail met een nieuwe link waarmee u uw account kunt activeren. Wanneer dit niet de oplossing biedt, stuur dan een e-mail naar ouderbijdragehpczetten@sgomb.nl met uw probleem en uw gegevens. Het is van belang dat u het e-mailadres gebruikt wat bij ons bekend is.

4. Ik wil mijn e-mailadres wijzigen, hoe doe ik dat?

Stuur een e-mail naar ouderbijdragehpczetten@sgomb.nl met de gewenste wijziging. Wanneer het doorgevoerd is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

5. Ik ben gescheiden en mijn ex-partner ontvangt alle mail/post, maar ik wil deze ook ontvangen?

Zie het protocol ‘Informatieverstrekking aan gescheiden ouders’.

6. Ik wil (een deel van) de beschikbare artikelen in Schoolloket niet betalen, wat moet ik doen?

Het niet (kunnen) voldoen van de gevraagde financiële bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De school ontvangt echter van het ministerie geen extra gelden voor deze activiteiten en doet daarom een beroep op ouders/verzorgers. Mochten excursies en/of reizen door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan volgt restitutie van deze gelden. Let op: Sommige activiteiten kunnen alleen doorgang vinden mits er voldoende financiële bijdragen zijn.

Wenst u een artikel niet te betalen, stuur dan een e-mail naar: ouderbijdragehpczetten@sgomb.nl.

7. Betaling via iDEAL niet gelukt?

Het duurt ongeveer 1 uur voordat u weer een betaling kunt doen in Schoolloket. Het systeem denkt dat er een betaling onderweg is en blokkeert een nieuwe betaling om dubbele betalingen te voorkomen.

8. Waarom krijg ik vroegtijdig een uitnodiging om een artikel te accepteren?

Dit doen wij om tijdig het aantal leerlingen te kunnen inventariseren. Vooral bij werkweken en excursies is dit van belang vanwege de reservering voor vervoer en accommodatie.