Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar op dinsdag 21 september 2021.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen is er geen centrale opening in de aula, maar gaan de ouders/verzorgers direct naar het lokaal van de klas.(zie onderstaand schema) Daar worden ze welkom geheten door de klassendocenten en vindt het programma in klassenverband plaats.

Om de anderhalve meter maatregel in het lokaal in acht te kunnen nemen verzoeken wij u dat voor elke leerling slechts 1 ouder/verzorger naar deze avond komt.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur: klas B2F en Klas K2D

19.30 uur: klas M2A en klas H2C

20.00 uur: klas V2A

De avond duurt resp. tot ong. 20.30- 21.15 uur

Wij hopen u allen op deze eerste ouderavond van het schooljaar te mogen begroeten. Hieronder treft u het lokaal aan waar u verwacht wordt, de namen van de klassendocenten en hun email-adres.

Klas B2F: lokaal 25 mevr. L. Lens l.lens@hpcnet.nl
Klas K2D: lokaal 26 mevr. S. Smissaert s.smissaert@hpcnet.nl dhr. K. Hilbrink k.hilbrink@hpcnet.nl
Klas M2A: lokaal 96 mevr. M. Wierbos m.wierbos@hpcnet.nl mevr. R van Beersum r.vanbeersum@hpcnet.nl
Klas H2C: lokaal 98 dhr. L. Kyncl l.kyncl@hpcnet.nl Mevr. A. Kuper a.kuper@hpcent.nl
Klas V2A: lokaal 99 dhr. A. Caly a.caly@hpcnet.nl