Donderdag 21 september 19:00 ouderavond klas 2.

Hierbij nodigen wij u als ouders/verzorgers van harte uit voor de eerste informatieve ouderavond van dit schooljaar op donderdag 21 september 2023.

Het is heel fijn om u allen te kunnen ontmoeten. Deze ouderavond zal in het teken staan van (hernieuwde) kennismaking met de klassendocent(en) van uw zoon/dochter en de voorbereiding in het tweede leerjaar op de doorstroom naar de bovenbouw.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur: inloop, koffie/thee

19.00 uur: centrale opening in de aula

19.30 uur: met klassendocenten naar lokaal

20.30 uur: einde

Klas Z2A: lokaal 144

Klas Z2B: lokaal 96

Klas Z2C: lokaal 98

Klas Z2D: lokaal 86

Klas Z2E: lokaal 87

Klas Z2F; lokaal 88

Klas Z2G: lokaal 146

Klas Z2H: lokaal 147