Passend onderwijs

Laatst aangepast op 01 september 2015

Passend onderwijs

Op dit moment krijgt wet en regelgeving rond passend onderwijs en de praktische uitvoering hiervan steeds meer vorm.

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06
Sinds augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is (zorgplicht). Dat kan zijn op de school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die het kind nodig heeft, of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding het kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met de ouders een passende plek op een andere school geboden. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06.  De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Het ondersteuningsplan van de school is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Klik hier om de website van het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 te openen.

 Infographic
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een handige infographic voor ouders en verzorgers opgesteld. De infographic biedt ouders/verzorgers informatie over wat er in het onderwijs verandert:

Infographic-Passend-onderwijs-voor-ouders-en-kinderen

www.passendonderwijs.nl

No video selected.