Klankbordgroep

Laatst aangepast op 02 december 2015

Ben je graag snel van alles op de hoogte en wil je alert kunnen reageren op suggesties, op- en aanmerkingen en problemen van leerlingen van het HPC, dan is de klankbordgroep misschien iets voor jou.

Hier zitten leerlingen in uit alle afdelingen. Het doel van de klankbordgroep is de leerlingen een bijdrage te laten leveren aan een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het onderwijs.

Via de mentorgroepen kan alles wat leerlingen kwijt willen over de organisatie van het onderwijs, suggesties voor verbeteringen, etc., worden doorgegeven aan de leden van de klankbordgroep.

De groep komt minimaal één keer per zes weken bijeen onder leiding van de teamcoördinatoren. De teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de maatregelen die naar aanleiding van de ingebrachte onderwerpen genomen worden.

No video selected.