Anders dan op de basisschool heb je op de middelbare school een rooster met allemaal verschillende lessen. Wanneer jij welke lessen hebt, staat in jouw eigen rooster. Benieuwd hoe zo’n rooster in het eerste jaar eruit kan zien? Hieronder zie je het overzicht van de verschillende lessen en een voorbeeldrooster.

De onderstaande algemene vakken krijg je in het eerste jaar:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Godsdienst/levensbeschouwing (gl)
 • Studie-uren
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Bewegingsonderwijs (bo)

Als je vmbo-bbl volgt krijg je ook de onderstaande vakken:

 • Taal
 • Rekenen

In De Overstap-leerroutes vmbo-kader-mavo, mavo-havo en vwo heb je:

 • Duits

De Overstap-leerroutes mavo-havo en vwo volgen:

 • Frans

Ook volg je 2 uur in de week keuzemodulen. Hierbij heb je onder andere de keuze uit:

 • Dans, theater/grime, voeding, uiterlijke verzorging, technologie, sport & bewegen, wetenschapsoriëntatie, ICT en studievaardigheden.

Daarnaast kies je een profiel met de daarbij behorende vakken*:

 • VwoPlus: science, Latijn & Grieks en wetenschapsoriëntatie
 • Technologie-breed: technologie
 • Sport & Bewegen: bewegingsonderwijs en sportcultuur
 • Kunst & cultuur: kunstoriëntatie, drama en dans

* Afhankelijk van welk profiel je kiest,  heb je meer uren van bepaalde algemene vakken.

Voorbeeldrooster eerste leerjaar (leerling met profiel sport)

Uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
Studie-uur
Studie-uur
Engels
Engels
Studie-uur
2
Geschiedenis
Bo
Nederlands
Studie-uur
Nederlands
3
Studie-uur
Bo
Wiskunde
Wiskunde
Engels
4
Aardrijkskunde
Wiskunde
Bo
Duits
Beeldende vorming
5
Bo
Muziek
Bo
Biologie
Beeldende vorming
6
Bo
Gl
Bo
Duits
7
Nederlands
Biologie
Bo
Geschiedenis
8
Bo
Studie-uur