Door de verlenging van de lockdown hebben wij besloten dat de geplande toetsweek voor de leerlingen van klas 2 en klas 3 van 27 januari tm 3 februari niet doorgaat.

Uiteraard zal er wel getoetst gaan worden, maar niet in de structuur van een toetsweek. Er zullen online lessen zijn en toetsen worden in deze lessen online afgenomen. Docenten zullen hun toetsen plannen in magister en leerlingen op de hoogte stellen.

Toetsen hebben het doel om de leerlingen te laten reflecteren op hun voortgang t.a.v. kennis en vaardigheden. Toetsen zijn voor ons een middel om deze voortgang te monitoren en in te schatten of de leerlingen op het juiste niveau aan het werk zijn. We hopen dat de leerlingen ook de online toetsen goed voorbereiden en dito maken.

Momenteel worden er plannen uitgewerkt om een nieuwe toetsweek te plannen van 24 tot en met 31 maart as. Wij willen de leerlingen van klas 2 en 3 ervaringen laten opdoen met een toetsweek om te leren hoe je de voorbereidingen treft met toetsen van een behoorlijke hoeveelheid leerstof en in de structuur van een toetsweek. Dat zal dan een toetsweek zijn met nieuwe toetsomschrijvingen.

U/ jullie zullen daar tijdig over geïnformeerd worden. Uiteraard zijn wij daarbij gebonden aan de maatregelen die de overheid treft.