• Woensdag 8 februari 13.30-15.30u – profiellessen groep 8
    Tijdens deze middag wordt er ingezoomd op de verschillende profielen (Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Technologie Breed, VWO plus). Je kunt je t.z.t. aanmelden via de administratie@hpcnet.nl.