Zoals al aangekondigd op de eerste ouderavond willen we u hierbij graag uitnodigen voor de ouderavond over de profielkeuze voor de bovenbouw havo en vwo.

Door de Corona maatregelen organiseren we twee avonden en zijn deze online te bezoeken. Deze avonden staan in het teken van de 2e fase havo en vwo en het daaraan gekoppelde keuzeproces voor de leerlingen van klas 3 havo en vwo. Dhr. Aarns (decaan havo/vwo) zal u voorlichten over het examenprogramma en de profielen en haar profielvakken.

Op woensdag 27 januari 2021 informeren wij de havoleerlingen en hun ouders, verzorgers over havo 4 en verder.

Op donderdag 28 januari 2021 informeren wij de vwo-leerlingen en hun ouders, verzorgers over vwo 4 en verder.

U kunt bij het programma van één van deze avonden aansluiten, maar als u dat wilt kunt u ook bij beide avonden. Dit laatste als u of uw zoon/ dochter nog twijfels heeft over havo 4 of vwo 4.

U ontvangt voor beide avonden een email met een uitnodiging waarop u kunt klikken voor deelname.