Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerste ouderavond op maandag 20 september 2021.

Fijn dat wij met elkaar gaan kennismaken!

Vanwege Corona is er geen centrale opening in de aula, maar gaan de ouders, verzorgers direct naar het lokaal van de klas. Daar worden ze welkom geheten door de klassendocenten en vindt het programma in klassenverband plaats. Om de anderhalve meter maatregel in het lokaal in acht te kunnen nemen verzoeken wij u dat voor elke leerling slechts 1 ouder, verzorger naar deze avond komt. U zult op deze avond geïnformeerd worden over de school en het eerste schooljaar van uw zoon/ dochter. Tevens staat kennismaken met de klassendocenten en de andere ouders, verzorgers van de klas centraal.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur opening, informatie over het HPC en het schooljaar 2021-2022 door dhr. Oosterink, afdelingsleider.

19.50 uur kennismaking en programma met de klassendocenten

21.00 uur einde van de ouderavond

Wij hopen u allen op deze eerste ouderavond te mogen begroeten.

 

Hieronder treft u het lokaal aan waar u verwacht wordt, de namen van de klassendocenten en hun email-adressen. Graag wijzen wij u alvast op de instructie avond over de Portal van 4 oktober as. (19.30 uur) en de tweede ouderavond klas 1 die gepland staat op woensdag 11 mei 2022, 19.30 uur.

 

Z1b: lokaal 086 mw. M.L. Lubbers (m.lubbers@hpcnet.nl) mw. A.M. Konings (m.konings@hpcnet.nl)
Z1c: lokaal 087 mw. L. Gross (l.gross@hpcnet.nl) Dhr. A. Verhoeks (a.verhoeks@hpcnet.nl)
Z1d: lokaal 143 mw. A. Ingelaat (a.ingelaat@hpcnet.nl) Mw. M. Groote (m.groote@hpcnet.nl)
Z1e: lokaal 088 mw. A. Wilms (a.wilms@hpcnet.nl) Dhr. V. de Vrede (v.devrede@hpcnet.nl)
Z1f: lokaal 146 mw. K. Laauwen (k.laauwen@hpcnet.nl) dhr. J. Los (j.los@hpcnet.nl)
Z1g: lokaal 147 mw. M. Beyer (m.beyer@hpcnet.nl) mw. K. Sier (k.sier@hpcnet.nl)