In week 27 houden we op het HPC een activiteitenweek. Deze brief bevat een overzicht en praktische informatie over deze week.

Na de toetsweek van week 26 sluiten we het jaar af met les vervangende activiteiten. Dat betekent dat leerlingen schoolwerk moeten inhalen of bijwerken en bezig gaan met profiel- en mentoractiviteiten.

Voor de leerlingen van klas 1 loopt de toetsweek tot en met maandag 4 juli.

Op dinsdag 5 juli worden de toetsen ingehaald door leerlingen die een toets van de toetsweek hebben gemist door ziekte. Dat gebeurt in het studiecentrum bij mw. Langenberg in lokaal 099 op de lesuren 2, 3 4 5 en 6. Leerlingen die alle toetsen gemaakt hebben zijn vrij op deze dag.

Op woensdag 6 juli verwachten we alleen de leerlingen van klas 1 op school die schoolwerk uit de portal nog niet af hebben. Van 9.05-10.50 uur (2e en 3e lesuur) is voor elke klas een lokaal gereserveerd en werken de leerlingen deze achterstanden op school weg. Zij voltooien de missies en presentaties die nog niet ingeleverd zijn of vullen bij de vakken met een tussenbeoordeling of vak onderdelen die beoordeeld zijn met een ‘X’ aan tot deze onderdelen ook allemaal afgewerkt zijn. Leerlingen die alles af hebben zijn vrij en hoeven niet naar school te komen.

Op donderdag 7 juli organiseren wij profielactiviteiten. Alle leerlingen zijn die dag bezig met leuke en zinvolle activiteiten die een link hebben met het gekozen profiel. De activiteiten en de tijden van deze activiteiten verschillen per profiel. Zie daarvoor het schema. De leerlingen van het profiel kunst worden deze dag met de fiets op school verwacht. De activiteiten en excursies worden georganiseerd en begeleid door de medewerkers van het HPC. De kosten zullen we halen uit de vrijwillige ouderbijdragen middels het Schoolloket.

Op vrijdag 8 juli sluiten de klassendocenten de week af met klassenactiviteiten. De activiteiten en de tijden van deze activiteiten verschillen per klas. De klassendocenten bespreken dit samen met de leerlingen. Het schema van het ophalen van de rapporten wordt opgestuurd en is t.z.t. in te zien op de website van de school (www.hpc-zetten.nl)

In week 28 staan overgangsvergaderingen gepland en zijn de leerlingen thuis. Misschien dat een enkele leerling nog op school wordt verwacht om schoolwerk in te halen of af te maken. Het zou mooi zijn als dit niet nodig is. Op vrijdag 15 juli sluiten de leerlingen het schooljaar af met de klassendocenten en ontvangen zij hun rapport en overzicht IZW (inzicht, zelfstandigheid en werkhouding.

De roosters en lokalen voor al deze activiteiten staan in Zermelo.