Medezeggenschapsraad

Laatst aangepast op 08 september 2015

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit afgevaardigden van het personeel, de ouders en de leerlingen van het HPC.

De MR beïnvloedt de belangrijke keuzes die op school gemaakt worden en controleert het beleid van de directie. Via de MR hebben dus zowel ouders, leerlingen als personeel invloed op het beleid van de school.

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is samengesteld uit leden van de MR van het HPC en leden van de MR van het OBC. Deze raad is gesprekspartner voor bovenschoolse zaken in de samenwerking tussen HPC en OBC.

No video selected.