HPContact

Laatst aangepast op 06 september 2017

HPContact is een informatieblad voor ouders.

HPContact wordt verspreid via e-mail. Het bevat informatie die voor alle ouders van belang is zoals informatie over ziekte en beterschap van docenten, onderwijsactiviteiten en verslagen hiervan en nieuwe ontwikkelingen in de school. In de datumlijst die in HPContact is opgenomen, staan de verschijningsdata. Ook andere activiteiten vindt u in de datumlijst, bijvoorbeeld excursies, schoolfeesten en de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.