Een gezonde en veilige school

Laatst aangepast op 29 december 2017

Binnen de scholengroep is een nieuwe notitie ‘de gezonde en veilige school’ vastgesteld. Je kunt je afvragen of een dergelijke notitie nodig is, want veel zaken zijn toch zo vanzelfsprekend.

Zo spreekt het vanzelf dat we op een veilige school respectvol omgaan met elkaar. Dat houdt in: elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Tegelijkertijd geven regels echter wel aan waar de school, op het gebied van bijvoorbeeld roken, alcohol, drugs, gokken, ict-misbruik de grenzen stelt en wat de consequenties zijn bij het overtreden van de regels.