Nieuwe stijl ouder- en leerling gesprekken

Laatst aangepast op 17 november 2017

Nieuwe stijl ouder- en leerling gesprekken

Vanaf dit schooljaar worden de oudergesprekken anders ingevuld. Naast de ouder(s) is ook de leerling bij voorkeur aanwezig en leidt het gesprek zelfs in.

Het doel van het gesprek is om de leerling veel meer tot volwaardig gesprekspartner te maken en de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces meer bij de leerling te leggen. Hierdoor krijgt het tienminutengesprek meer impact. De leerling bereidt het gesprek voor aan de hand van een vragenlijst die hij/ zij vooraf voor elk gesprek invult. Met deze ingevulde vragenlijst leidt de leerling het gesprek vervolgens in.

De input van de leerling kan zo de basis voor het gesprek worden en dat geeft een compleet andere energie dan wanneer de docent of de ouders een gesprek starten vanuit hun eigen, gekleurde, perspectief.

Zo komt er meer ruimte voor de stem van de leerling. Onderwijs maak je samen en daar hoort dus ook bij dat we meer ruimte geven en meer gaan luisteren naar wat onze leerlingen te zeggen hebben.

Dit vraagt om motiverende gespreksvoering. De meeste effectieve manier om de leerling te laten nadenken over verandering is contra-intuïtief: minder praten en meer luisteren. Met een enkele en oprecht geïnteresseerde vraag en aandachtige luisterhouding zul je merken dat je een leuker gesprek hebt en meer positieve impact bereikt m.b.t. de motivatie van de leerling.

Met deze bijdrage hopen wij op ouder- en leerling gesprekken die de leerling en zijn ouders, verzorgers én de docenten meer handvatten geven.