Meest gestelde vragen coronavirus

Laatst aangepast op 22 april 2020

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Onderstaand treft u de meest gestelde vragen aan. Staat uw vraag hier niet bij, dan verzoeken wij u voor dringende vragen contact met ons op te nemen via [email protected] of stuur een e-mail naar één van onze teamleiders:

Dhr. F. Naber (vmbo) – [email protected]
Dhr. C. Oosterink (leerjaar 1,2 en 3 havo - vwo) – [email protected]
Mevr. E. Mulder (Bovenbouw havo – vwo) – [email protected]
Mevr. W. Klaassen (mavo – De Overstap) – [email protected]
Mevr. Y. Casteleijn (zorgcoördinator) – [email protected]

Mocht u toch iemand telefonisch willen spreken: onze receptie is bemand van 10:00 – 14:00 uur.

1. Hoe krijgt mijn zoon of dochter onderwijs aangeboden tijdens de sluiting van de scholen?
Als school focussen wij ons momenteel op onderwijs op afstand. De leerlingen zijn niet vrij, maar werken vanuit huis aan schoolopdrachten. Docenten bekijken welke leerdoelen zij met de leerlingen willen bereiken.

Meer informatie over leren op afstand vindt u in dit online document. Hierin staan onder meer instructies voor Office 365 en Microsoft Teams. Ook kunt u hier lezen wat te doen als uw kind problemen ondervindt bij het gebruik van de aangeboden digitale diensten.

Wij zetten alles op alles om met de beschikbare ICT-middelen onderwijs op afstand aan te kunnen bieden. Uw zoon of dochter wordt hierover bericht.

2. Hoe worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?
Mochten er aanpassingen en/of andere maatregelen worden getroffen, dan zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. Houd deze dus goed in de gaten.

Mocht u tot op heden nog geen e-mail van ons hebben ontvangen, neem dan a.u.b. contact met ons op. Waarschijnlijk beschikken wij dan dus niet over uw juiste e-mailgegevens.

3. Mijn zoon/dochter doet dit jaar eindexamen, hoe gaat de school daarmee om?
Minister Slob heeft op 24-3-2020 bekend gemaakt dat het Centraal Eindexamen niet door gaat. Alle Centrale Examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitslag van de schoolexamens bepalen of een leerling geslaagd of gezakt is, oftewel een diploma zal krijgen. Hiervoor heeft de minister een nieuwe slaag-zakregeling gepubliceerd. KLIK HIER voor meer informatie.

De leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte gesteld van de wijze waarop de laatste schoolexamens (SE’s) afgenomen gaan worden. Alle leerlingen krijgen daarnaast via zogenaamde ‘resultaatverbeteringstoetsen’ de mogelijkheid om behaald resultaten, als een soort herexamen op te halen.

Communicatie over bovenstaande heeft reeds met alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) plaatsgevonden.

4. Er staan buitenschoolse activiteiten gepland de aankomende tijd? Gaan deze nog door?
Nee, alle activiteiten zijn sowieso tot de meivakantie geannuleerd. Wij willen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het devies voor de komende tijd is: het vermijden van alle risico’s op besmetting en verspreiding.

5. Kan mijn zoon/dochter toch naar school komen?
Tot en met 1 juni vindt het onderwijs, tenzij leerlingen van ons een ander bericht ontvangen, niet plaats op school. Uiteraard gaat het onderwijs op afstand wel gewoon door. We bereiden ons momenteel voor om vanaf 2 juni onderwijs op school te starten.

Leerlingen van ouders met vitale beroepen kunnen desgewenst op school opgevangen worden tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Dit betekent dat de leerlingen in kleine groepen in aparte ruimtes, met hun schoolwerk bezig zullen zijn. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dit via het e-mailadres [email protected] kenbaar maken. Aanmelden graag onder vermelding van de naam en de klas van de leerling.

Uiteraard blijft hiernaast van kracht dat iedereen met griepklachten, hoesten, neusverkoudheid en/of koorts te allen tijde thuis moet blijven.

6. Waar kan ik terecht met ICT-technische vragen?
Vanaf woensdag 18 maart staat de afdeling ICT voor iedereen klaar via: [email protected] Zij doen hun uiterste best om eenieder z.s.m. te helpen.

 

No video selected.