Vertrouwenspersoon

Laatst aangepast op 30 augustus 2018

De vertrouwenspersoon is gesprekpartner voor leerlingen die geconfronteerd worden met ongewenst, grensoverschrijdend gedrag.

Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. De vertrouwenspersoon gaat met de leerling na of er een klacht ingediend moet worden en ondersteunt de leerling in het zoeken naar een oplossing. Ook bekijkt de vertrouwenspersoon samen met de leerling welke begeleiding de leerling eventueel nodig heeft om de negatieve ervaring te verwerken.

Heb je wel eens te maken met:

Opmerkingen die je niet wilt?
Aanrakingen die je niet wilt?
dubbelzinnigheden die je niet wilt?
schuine moppen die je niet wilt?
Uitnodigingen die je niet wilt?
Aandacht die je niet wilt?

We noemen dit seksuele intimidatie

Dit is ongewenste aandacht met een seksueel tintje in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die jij vervelend vindt. Het gaat om gedrag dat jij onplezierig vindt, terwijl het best zo kan zijn dat een ander het gedrag heel normaal vindt. Dit komt overal voor! Ook bij ons op school.

Heb je last van ongewenst gedrag van anderen?

 

hpc vertrouwenspersoon y okt.2011

HPC ENJ

Ga dan naar één van onze vertrouwenspersonen. Dit zijn: mevrouw Yvonne Casteleijn en de heer Jeroen Engels. Alles wat je met hen bespreekt blijft vertrouwelijk. Samen met onze vertrouwenspersonen kom je tot een oplossing. Blijf er dus niet mee rondlopen, want met zwijgen los je niets op!

 

 

No video selected.