Pestprotocol

Laatst aangepast op 02 december 2015

Het HPC maakt veel werk van de bestrijding van pesten omdat we met zijn allen vinden dat veiligheid en goede sfeer behoren tot de kernwaarden van onze school. Daarvoor hebben we gekozen en dat vraagt ook om een concrete vertaling in acties als die kernwaarden in het gedrang komen.

Pesten komt op scholen veel voor en het is geen eenvoudig probleem om aan te pakken. Het is een complex verschijnsel; er zitten veel kanten aan. Voor één persoon, bijvoorbeeld de mentor van een klas, is het daarom een haast onmogelijk opgave snel en doeltreffend in te grijpen bij pestgedrag van enige omvang.

Samenwerking tussen de verschillende functionarissen binnen een school is een voorwaarde. Een protocol regelt dat: het bevat een aantal afspraken om iets gezamenlijk op te lossen.
Aan de basis van dit protocol ligt het zgn. Nationaal Onderwijs Protocol tegen Pesten (Almere 1994), ontwikkeld door een aantal ouderverenigingen samen met deskundigen, en onze eigen ervaring met de bestrijding van pesten gedurende een aantal jaren.

 

No video selected.