Leerlingenraad

Laatst aangepast op 05 september 2018

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die opkomt voor de belangen van de scholieren.

Dit is het beste mogelijk als de leden uit verschillende klassen en niveaus komen. Deze groep leerlingen laten hun stem doorklinken bij de schoolleiding, het personeel en de ouders om zo tot een zo goed mogelijke sfeer te komen. Ook hebben wij contacten met leerlingenraden van andere scholen.

Doelstellingen van de Leerlingenraad op het HPC

Het doel van de Leerlingenraad op het HPC is het streven naar een zo goed mogelijke sfeer op school. Dit gebeurt in samenwerking met de directie, het personeel, de ouders en de medeleerlingen op school. Een paar voorbeelden van deze goede sfeer zijn:

  • Het bevorderen van buitenschoolse activiteiten
  • Het krijgen van een zo mogelijk 'pestvrije school', d.m.v. het pestprotocol
  • Het uiterlijk en de staat van het schoolgebouw verbeteren

Taken van de Leerlingenraad

  • Contacten onderhouden met leerlingen om informatie uit te wisselen.
  • Leerlingen op de hoogte houden van de zaken waar de Leerlingenraad zich op dat moment mee bezig houdt en mee bezig wil of moet gaan houden.
  • Contacten onderhouden met andere geledingen op school om informatie uit te wisselen, te overleggen en eventueel samen activiteiten te organiseren.
  • Verbeteringen aanbrengen in bestaande of lopende zaken, en het opzetten van nieuwe projecten.

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste leerlingen die deel willen nemen aan de leerlingenraad. Lijkt het jou leuk om mee te bepalen op onze school? Neem contact op met ons of doe een briefje in het postvakje van de leerlingenraad.

Ook zonder lidmaatschap van de leerlingenraad kun je jouw idee├źn doorgeven aan ons zodat wij er wat mee kunnen doen! Dit kan ook via hetzelfde postvakje.

Groetjes,

De Leerlingenraad!

No video selected.