Huisregels HPC

Laatst aangepast op 22 augustus 2019

In een school waar dagelijks ongeveer 1100 leerlingen verblijven zijn regels onmisbaar. De omgang met elkaar en met het gebouw is erg belangrijk voor een veilige en leefbare omgeving. Regels en afspraken moeten helder zijn en nageleefd worden. Vanuit dat oogpunt kent het HPC de volgende huisregels:

  1. Leerlingen benaderen de school via de achterkant, plaatsen hun fiets of scooter op de daarvoor bestemde plek in de fietsenstalling en gebruiken de leerlingeningang.
  2. Jassen worden in het kluisje gedaan. Petten worden alleen buiten het lokaal gedragen.
  3. Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in het pauzegebied. Leerlingen uit klas 1 en 2 blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein. Het binnenplein is alleen voor leerlingen van klas 1 en 2 toegankelijk. Het plein achter de school is het pauzegebied voor leerlingen van klas 3 en hoger.
  4. Eten en drinken is alleen toegestaan in het pauzegebied. Energiedrankjes zijn niet toegestaan op het schoolterrein. Het HPC is een rookvrije school.
  5. Afval gaat in de afvalbak. Er wordt geen schade toegebracht aan gebouw of meubilair.
  6. Bellen is alleen toegestaan in het pauzegebied. Tijdens de lessen staan mobiele telefoons uit. Het gebruik van telefoons tijdens de lessen is alleen toegestaan als de docent daar toestemming voor geeft. Bij toetsen worden telefoons op de daarvoor aangewezen plaats in het lokaal gelegd. Bij overtreding van deze regel wordt de telefoon ingenomen en kan aan het eind van de dag afgehaald worden. Fotografie en film zijn om redenen van privacy verboden. Muziek kan in het pauzegebied alleen beluisterd worden met een koptelefoon.
  7. Aanwijzingen van schoolleiding, docenten, conciƫrges en andere personeelsleden worden stipt opgevolgd.