De tutor

Laatst aangepast op 14 januari 2018

Heb je moeite met je huiswerk? Maak gebruik van een tutor!

Per afdeling organiseren we extra ondersteuning bij het maken van huiswerk. Door deze extra hulp van een bovenbouw-leerling kun je extra uitleg krijgen zodat je de onderwerpen die je moeilijk vindt, weer goed kunt volgen of de opgelopen achterstanden inhaalt. Wij ervaren dit als zeer positief. Zowel voor de tutor als de onderbouwleerling die hulp krijgt werkt dit tot grote tevredenheid! Je betaalt daarvoor wel een vergoeding van € 4,- per 50 minuten. Mw. Marseille (receptie) coördineert deze vorm van begeleiding.