De mentor

Laatst aangepast op 01 september 2015

De mentor

Elke klas heeft een eigen begeleider: de mentor of klassenleraar.

De brugklasmentor zorgt dat je je snel thuis voelt op onze school. Ook houdt de mentor jouw studieresultaten nauwkeurig bij. Hij of zij overlegt met andere leraren, de teamleider en je ouders. Bovendien bemiddelt de mentor bij moeilijkheden. Bijvoorbeeld bij leerproblemen of persoonlijke problemen.