Beste ouder(s)/verzorger(s),

Enige weken geleden heb ik u een mail gestuurd over mijn bevindingen na de opstart van het schooljaar, met name in relatie tot de coronamaatregelen. Tevredenheid alom over het gedrag van leerlingen in deze.
Ondertussen zijn we weer een paar weken verder en merk ik dat de ‘R’ echt in de maand is gekomen. Elke dag praten we al gauw over 15 leerlingen en gisterochtend waren er in één keer 12 collega’s die niet naar school konden komen in verband met persoonlijke klachten of klachten van gezinsleden.

Daarom is het goed een aantal zaken met u te delen.

Procedure ziekmelden (corona)

Op dit moment zijn er veel zieke leerlingen thuis. De meeste met corona gerelateerde klachten. Gelukkig kan ik u melden dat alle uitslagen tot nu toe negatief waren en we dus (nog) niet te maken hebben met corona op onze school. Hopelijk blijft dit zo! Soms heerst er nog wat onduidelijkheid over wanneer een leerling en evt. broertjes/zusjes thuis moeten blijven. Graag zet ik de procedure nog even op een rijtje:

Uw kind is thuis ziek geworden:

 • Wanneer uw zoon/dochter ziek is neemt u voor 09.30u op de eerst volgende werkdag contact op met de school via het algemene telefoonnummer.
 • Bij het doorgeven van de ziekmelding verzoeken wij u aan te geven wat de reden van ziekte is.
 • Wanneer het om corona gerelateerde klachten gaat verzoeken wij u door te geven of er sprake is van koorts (38 graden of meer) en of uw zoon/dochter getest gaat worden
  • Indien uw zoon/dochter koorts heeft dienen evt. broertjes/zusjes ook thuis te blijven
 • Wanneer uw zoon/dochter getest is en de uitslag is negatief, dan kan uw zoon/dochter weer naar school en levert hij/zij een absentiebriefje in (hier te downloaden)

Uw kind is op school ziek geworden:

 • Uw kind meldt zich bij de receptie
 • De receptioniste zal vragen om wat voor klachten het gaat en al dan niet evt. broertjes/zusjes ook naar huis sturen (bij corona gerelateerde klachten met koorts – wij hebben hiervoor een aantal hoofd tempratuurmeters beschikbaar)
 • Uw zoon/dochter ontvangt een blauwe ‘ziek naar huis’ brief
 • Wanneer uw kind naar huis gaat met corona gerelateerde klachten en/of ook sprake is van koorts, verzoeken wij u uw zoon/dochter te laten testen
 • Wanneer uw zoon/dochter is getest en de uitslag is negatief, dan kan uw zoon/dochter weer naar school en levert uw zoon/dochter de ‘ziek naar huis’ brief weer in bij de receptie of conciërge.

Hierna nog even de richtlijnen vanuit het RIVM voor kinderen in het voortgezet onderwijs:

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt iemand klachten? Dan moet hij of zij zich laten testen.

Lesuitval

Op dit moment zien wij dat er onder collega’s ook geleidelijk aan meer ziekmeldingen binnen komen. Gelukkig is het sinds gisteren mogelijk onze docenten met voorrang te laten testen waardoor de lesuitval enigszins beperkt kan gaan worden.

Vanaf deze week worden voor alle docenten laptops klaargemaakt waarop o.a. teams is geïnstalleerd. Collega’s kunnen zo -indien nodig- les geven op afstand:

 • indien de docent met corona gerelateerde klachten thuis zit, kunnen de lessen in principe online doorgaan. Dit onder voorbehoud dat er een waarnemer beschikbaar is voor de lessen van de betreffende docent.
 • wanneer leerlingen thuis zitten met corona gerelateerde klachten en de onlinelessen willen volgen, dan kan dit via teams. De procedure om hiervoor in te loggen vindt u hier. Hij/zij volgt de lessen volgens het normale lesrooster. We zijn bezig de lokalen hiervoor in te richten door middel van een docking station, waarop de docent zijn/haar laptop kan aansluiten. Ons streven is dat voor de herfstvakantie alles gerealiseerd is.

Pauze en 1,5 meter afstand

Zoals ik u al eerder heb meegedeeld ben ik over het algemeen erg tevreden over het gedrag van de leerlingen. In de pauzes zijn de leerlingen allemaal buiten, met uitzondering van regenachtige dagen. Wij hebben dan naast de pauze ook de gymzaal beschikbaar om te verblijven. Dit willen we in ieder geval tot de herfstvakantie zo door laten lopen. Na de herfstvakantie zullen er lessen bewegingsonderwijs verplaatst worden naar de wanmolen, waardoor we de gymzaal tot onze beschikking houden als overblijfgebied.

Met vriendelijke groet,
Gijs Beekhuizen, Rector HPC

Hieronder kunt u de nieuwste informatie/regels downloaden.