Vriendenstichting HPC

Laatst aangepast op 20 november 2016

Wordt u ook vriend?

It takes a whole village to raise a child
“It takes a whole village to raise a child”, is een oud-Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving betrokken zijn. Van vrienden, kennissen, docenten, opa’s, oma’s, tot sportclubs, kinderopvang, bedrijven etc. Allemaal hebben ze, op hun eigen manier, invloed op de ontwikkeling van kinderen.

ittakesavillagetoraiseachild

Het opvoeden van kinderen (‘raise a child’) doen we gezamenlijk. Ouders, school en de gemeenschap hebben hierin elk hun eigen rol. Rollen die nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn, invloed uitoefenen op elkaar en waarbij er sprake is van samen optrekken en de schouders er onder zetten. Oftewel elkaar verstevigen met als doel onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij en hen daarin te laten stralen.

Vriendenstichting naam


De HPC vriendenstichting
Met de opzet van een vriendenstichting willen we een groep van betrokken mensen en/of organisaties bij elkaar brengen die zich op de eerste plaats sterk verbonden voelen met het HPC. Vrienden van het HPC dragen de school een warm hart toe en zijn bereid zo nu en dan hun kennis, kunde en vaardigheden in te zetten ten behoeve van het onderwijs of zijn bereid mee te denken in onze gezamenlijke taak: ‘raise a child’!

Wederzijdse voordelen
Met u als vriend van het HPC proberen wij de maatschappij en de omgeving te integreren in ons onderwijsprogramma. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een kennismaking met de beroepenwereld, stageplaatsen voor leerlingen, eens een keer als professional voor de klas staan en de leerlingen informeren over de kansen in de maatschappij etc.

Als HPC-vriend bent u natuurlijk bevoorrecht. U krijgt de mogelijkheid om prominent aanwezig te zijn bij alle mooie activiteiten die het HPC met de leerlingen organiseert. Er zullen met enige frequentie ‘vrienden bijeenkomsten’ worden georganiseerd waarmee wij u als betrokken HPC-vriend informeren of laten informeren over (maatschappelijke) ontwikkelingen of waar u uw netwerk kunt onderhouden of uitbreiden.

Wordt u onze vriend?
Om al deze ambities waar te kunnen maken, zijn wij op zoek naar onder meer oud-leerlingen, oudcollega’s, maatschappelijk betrokken organisaties of u als midden in de maatschappij staande betrokken medemens.

Mocht u interesse hebben om vriend te worden van onze vriendenstichting? Laat het ons dan weten! Download de flyer voor inschrijving of neem contact op met Gijs Beekhuizen (rector HPC Zetten) e-mail: [email protected] of telefoon: 0488 - 451544