HPC Zetten

Laatst aangepast op 05 september 2018

HPC Zetten | Onderwijs dat je pákt
 
Welkom op de website van het Hendrik Pierson College (HPC): de meest complete school in de regio met de kernbegrippen ‘Veilig, Vriendelijk en Veelzijdig’.
Wij bieden de opleidingen vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo, havo en vwo aan. Het HPC is een school waar jij de ruimte krijgt jouw talent en interesse te ontdekken. We organiseren vele interessante activiteiten en programma’s. Daarnaast zijn we zeer actief op cultureel en sportief gebied en bieden we een uitdagend plus-programma aan voor excellente leerlingen.
 
Het HPC is Cultuurprofielschool. Dit houdt onder andere in dat er door de hele school heen extra aandacht is voor kunst- en cultuur en dat er op een zeer hoog niveau kunst- en cultuuronderwijs wordt gegeven. Bij extra interesse zijn er dus voldoende mogelijkheden om je hierin verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via het profiel Kunst en Cultuur.
 
Daarnaast is het HPC een WON school. WON staat voor: Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Het is een wijze van lesgeven en leren in de vwo klassen vanaf klas 1, die al kenmerken heeft van het denken en werken in het universitaire onderwijs. 
 
Onderbouw
De middelbare school is een hele verandering. Een ander gebouw, andere mensen om je heen, nieuwe lesstof. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op school. Want een plezierige schooltijd heeft een positieve invloed op jouw leerprestaties. In de onderbouw volg je reguliere lessen en een aantal lessen van een profiel. Vanuit jouw interesse mag je een keuze maken voor één van de profielen. Er zijn drie mogelijkheden: ‘Sport en Bewegen’, met extra uren bewegingsonderwijs, speciaal voor sportievelingen; het profiel ‘Kunst en Cultuur’, met extra dans, drama, film en kunstoriëntatie, bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de kunstvakken en daar verdieping in zoeken. En uiteraard het profiel ‘Technologie-Breed’, voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in nieuwe technieken.
 
Op het vwo kun je ook nog kiezen voor het profiel ‘vwoplus’, met de extra vakken Latijn, Grieks, science en wetenschapsoriëntatie. Met het profiel vwoplus worden vwo-leerlingen intensief voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs.
Als extra krijgen al onze vwo-leerlingen binnen het HPC het vak Engelsplus aangeboden met de mogelijkheid om het Cambridge certificaat te behalen.
 

10-14 onderwijs: de Overstap
Vanuit de visie dat leerlingen later een keuze kunnen maken voor het vervolgtraject hebben wij De Overstap. Dit is een vierjarig onderwijsprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar, met veel aandacht voor de eigen ontwikkeling, de leermogelijkheden en leerdoelen van leerlingen zelf. De 21e-eeuwse vaardigheden komen ruim aan bod door ontwerpend en onderzoekend leren.

Je kunt kiezen voor vmbo, mavo, havo en vwo, maar ook voor ‘de Overstap’. Het HPC is één van de zes scholen in Nederland met een traject waar leerlingen in de 1e en 2e klas bij elkaar blijven en samen onderwijs volgen dat op maat gesneden is. Iedereen is uniek en leert op een eigen manier en op eigen tempo. Je hoeft nog niet te kiezen voor bijvoorbeeld vmbo of mavo. Je kunt bijvoorbeeld vakken op vwo-niveau volgen en andere vakken op havoniveau. Je kunt ook kiezen voor meer praktische vakken in combinatie met theoretische. Op deze manier stellen we belangrijke keuzes uit en kun je ervaring opdoen met de verschillende mogelijkheden. Vanaf klas 3 kies je een vervolgtraject en stroom je naadloos in de bovenbouw vmbo, mavo, havo, vwo of gymnasium.

 
Bovenbouw
In de bovenbouw havo en vwo bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een eindexamenvak dat aansluit op de profielkeuze: BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) of Kunst én Latijn, waardoor zelfs het gymnasiumdiploma behaald kan worden.
 
Ook in de bovenbouw van de mavo kunnen de leerlingen kiezen voor een eindexamenvak dat aansluit bij hun profielkeuze; LO2 als aansluiting op het profiel “sport en bewegen’ en Beeldende vorming als aansluiting op het profiel ”kunst”.
Tevens krijgen de mavoleerlingen op het HPC de mogelijkheid om eindexamen te doen in zeven vakken. Deze optie geeft je de kans om te excelleren, profileren of de overstap naar de havo soepel te laten verlopen.

Op het vmbo kom je in klas 3 op de afdeling Dienstverlening en Producten. Hier kun je kiezen wat echt bij jou past zodat je een goede keuze kunt maken voor je vervolgopleiding. In de goed uitgeruste praktijklokalen wordt gewerkt volgens het principe van de werkplekkenstructuur. Hiermee wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven nagebootst binnen school.
 
En er is meer…
Het HPC beschikt over een modern gebouw, met ruime en lichte lokalen, digitale leermiddelen en een prachtige sporthal. Naast de dagelijkse lessen worden er vele activiteiten georganiseerd.
Bijvoorbeeld Introductieactiviteiten, sportclinics of excursies naar musea. En wat dacht je van een wedstrijdbezoek van Ajax,  deelname aan het Arcadia-project, muziek maken in een band of spelen in een musical?
 
Het HPC heeft een christelijke signatuur; deze weerspiegelt zich in aard en kwaliteit van het onderwijs en het onderwijskundig klimaat voor zowel leerlingen als medewerkers. In de traditie van Hendrik Pierson worden de leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke medemensen met een innerlijke stevigheid en met gevoel voor rechtvaardigheid.