Een uitwisseling voor de 4 havoleerlingen van HPC Zetten met Duitse leerlingen, leek er dit jaar niet in te zitten. Met de nadruk op ‘leek’ want organisatoren Ulli Bakker (HPC) en Ayla Demir (MKG) hebben zich niet zomaar uit het veld laten slaan. Samen met Pia Awater (medewerkster van de Universiteit Duisburg-Essen) hebben zij een zeer geslaagde online uitwisseling georganiseerd!

 

Nachbarsprache-buurcultuur Het HPC neemt voor de derde keer deel aan het project Nachbarsprache-buurcultuur dat door de Radbouduniversiteit in samenwerking met de Universität Duisburg-Essen aangeboden wordt. Dit project houdt in dat Nederlandse en Duitse scholen in de Euregio aan elkaar gekoppeld worden, met het doel dat de leerlingen in authentieke situaties het Duits/Nederlands kunnen toepassen.

Het HPC is aan het Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg gekoppeld. Tijdens Zoomsessies, ondersteund door 2 ICT medewerkers van de Universiteit Duisburg, hebben de leerlingen elkaar twee uur ontmoet. 21 Nederlandse en 14 Duitse leerlingen hebben in groepjes, onder leiding van docenten, aan opdrachten gewerkt die op spreekvaardigheid gericht zijn. De Spassfaktor (plezier) stond hierbij centraal! Spelenderwijs de taal van je leeftijdsgenoot leren.

Reacties HPC-ers “Ik vond het heel erg leuk! Vooral omdat we de Duitse leerlingen nu beter hebben leren kennen en we ook wat meer van ze weten.” “Ik heb mijn uitspraak in het Duits verbeterd. We hebben elkaar ook op uitspraak verbeterd. Niet alleen de Duitse leerlingen bij ons, maar wij ook naar hen toe.”