Onderwijs dat je pákt!

Het Hendrik Pierson College (HPC) is een school voor vwo, havo, mavo en vmbo. Daarmee hebben we het breedste onderwijsaanbod uit de regio. Het HPC staat voor: onderwijs dat je pákt. We dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Binnen én buiten de les. Op het HPC groeien leerlingen uit tot zelfstandige volwassenen, met de kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en de maatschappij van morgen.

Op deze site is veel informatie te vinden over onze school. Mocht je niet vinden wat je zoekt, dan kun je ons altijd mailen [email protected] of bellen (0488) 451544.

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen

Het Hendrik Pierson is een brede scholengemeenschap met de volgende opleidingen:

VWO/HAVO

VWO/HAVO

Benut al je talenten!

MAVO

MAVO

De mavo op het HPC is een brede opleiding. 

VMBO

VMBO

Op het vmbo leer je met je hoofd én met je handen.

Cultuurprofielschool

Het HPC is benoemd als Cultuurprofielschool. Dit houdt onder andere in dat er door de hele school heen extra aandacht is voor kunst- en cultuur en dat er op een zeer hoog niveau kunst- en cultuuronderwijs wordt gegeven. 

WON-school

Het HPC is een WON school. WON staat voor: Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Het is een wijze van lesgeven en leren in de vwo klassen vanaf klas 1, die al kenmerken heeft van het denken en werken in het universitaire onderwijs. 

Lestijden

Lestijden

Hier vind je de les- en pauzetijden van het HPC.

Vriendenstichting HPC

Wordt u ook vriend?

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op dit moment krijgt wet en regelgeving rond passend onderwijs en de daaruit voortvloeiende  praktische uitvoering steeds meer vorm.