Mammoetstraat 1-3, 6671 DL Zetten
Tel. 0488 - 45 15 44

[email protected]
www.hpc-zetten.nl

Ouderkringen

Laatst aangepast op 03 december 2015

Iedere afdeling heeft zijn eigen ouderkring. De ouderkring is een team van een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, dat kritisch meedenkt over onderwijs en begeleiding op het HPC. Het werkterrein van de ouderkring komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen:

  • De ouderkring neemt een belangrijke positie in als klankbord voor de school. Deze klankbordfunctie stelt ouders/verzorgers in staat te reageren op – en mee te denken over de kwaliteit van onderwijs en begeleiding op het HPC;
  • De ouderkring speelt een voorname rol in het dichterbij brengen van ouders/verzorgers onderling. Bijvoorbeeld rond thema’s die ouders/verzorgers allen raken, thema’s rond opvoeding, pubertijd en school;
  • De ouderkring speelt een belangrijke rol als informatiebron voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De ouderkring komt regelmatig bijeen onder begeleiding van de teamleider. Behalve inspirerend zijn deze bijeenkomsten ook gemoedelijk en gezellig. Alles wat in de ouderkring besproken wordt, komt uitdrukkelijk aan de orde in het managementteam.

De ouderkring is per e-mail bereikbaar: [email protected]

Ouders/verzorgers die interesse hebben voor de ouderkring worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de teamleider.

De leden van de verschillende ouderkringen:

Naam/afdeling: Leerling uit: 
   
vwo/havo  
Hennie van den Top-Korenblek H1D
Heleen de Visser H2C
Susan Lijnsvelt H2C
Marjo Broekman H4C + K3D
Marlou Ravesloot H2D
Nico de Kat H4
Jeanette van Brakel H4
Bianca Mulder V2A
Leny van Wely V5
Cris Schuurman V2B
Roelof Meijer V5
Ilona Stegeman V3B+K1E
Jaqueline Hooijmeijer H5+K2D
Mirjam Jansen V2a
Mireille Brouwer con Gonzenbach  H2d
Karin Geenacker  
Linda v.d. Vegt V2B
Carla Witte V2B
Monique van Deelen V1B
   
vmbo  
Sandra van den Hoofdakker  
Marja Veens K3E
Wanda Jansen K1D
Jose Hoogakker K3E
Jaqueline Hooijmeijer K2D
Gerold ten Westenend K1D
Dieneke van de Vooren B1H
De heer Franken  
Peter Hollander B2
Marscha van Meijl K1E
Nico van Hal K1E
   
mavo  
Carolien Holtus  
Cees Noordsij  
Tineke Sipman M3B
Wendy van Hattum VH2
Marinel Fransen M1
Johan Swaneveld M1B