Mammoetstraat 1-3, 6671 DL Zetten
Tel. 0488 - 45 15 44

[email protected]
www.hpc-zetten.nl

Ouderavond klas 3 VH

Wanneer

woensdag, 27 september 2017 om 19:30

Omschrijving

Woensdag 27 september 2017 is er een ouderavond voor ouders van leerlingen uit klas 3 VH. Deze is in de aula van het Hendrik Pierson College.

Behalve dat u geïnformeerd zult worden over het huidige schooljaar en de derde klas, zal een onderwerp van deze avond een vooruitblik op de voorbereiding van uw zoon/dochter op de bovenbouw havo en vwo zijn. Verder is er tijd ingeruimd om van gedachten te wisselen over de klas en haar leerlingen met de mentoren van uw zoon of dochter.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur aula open, gelegenheid tot het nuttigen van koffie of thee

19.30 uur opening door ondergetekende met een inleiding over het HPC, de leerling van klas 3 en praktische informatie over het schooljaar 2017- 2018.

20.00 uur dhr. Vlieks, decaan, informeert u over het keuzebegeleidingsproces van dit schooljaar.

20.30 uur gesprek in de klas met de mentor

de ouders van klas h3c gaan naar lokaal 132 met dhr. van Ginkel

de ouders van klas h3d gaan naar lokaal 126 met dhr. Caly

de ouders van klas v3a gaan naar lokaal 131 met dhr. Los en dhr. Fransman

de ouders van klas v3b gaan naar lokaal 133 met mw. Ingelaat.

21.15 uur einde van de ouderavond

Wij hopen u allen op deze ouderavond te mogen begroeten.

Graag wijs ik u alvast op de ouderavond over de profielen en profielkeuzes en de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over verschillende vakken van de bovenbouw havo en vwo op woensdag 24 januari 2018; 19.30 uur.